Kategorie: فارسی

عرفان در شعر حافظ

شنبه 28 آوریل (ساعت 20) درباره ی عرفان در شعر حافظ، گپی خواهم داشت (آیا حافظ عارف بود؟). این سخنرانی پاره ای از رساله ی دکترای من درباره ی „گوته و حافظ“ است Anschrift:Café EnjoyEulenkamp...

Read More

عشق در شعر نیما

، به مناسبت زادروز نیما مقاله ی“ عشق در شعر نیما“ را از کتاب „سلوک شعر“ (تئوری و نقد شعر)، نشر ماه و خورشید، 1397 را در اینجا می آورم عشق در شعر نیما عشق دگرسان معمولاً نوآوری نیما را در شکستن تساویِ...

Read More

داستانهای غریب غربت

داستان های غریب غربت (مجموعه داستان) نروژ، آفتاب، 2017 / 1396 این مجموعه در سه بخش تنظیم شده: بخش نخست، داستان هایی که به فارسی نوشته شده؛ بخش دوم، داستان هایی که به آلمانی نوشته و آنها را به فارسی برگردانده و باز نویسی کرده ام....

Read More

چاپ دوم سلوک شعر (نقد و تئوری شعر)

چاپ دوم سلوک شعر (نقد و تئوری شعر) پس از سال ها توسط نشر „ماه و خورشید“ منتشر شد   این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعر است و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی مطرح می‌شوند. در این کتاب افزون بر...

Read More
Loading