برای خواندن این گفت و گو که توسط عباس شکری انجام شده، لینک زیر را کلیک کنید

http://www.shahrvand.com/archives/34442