تجارت برده

تجارت برده (ترجمه)، 101 صفحه
اثر: آن مانتفیلد

تهران، انتشارات گوتنبرگ، 1357

این کتاب که از انگلیسی به فارسی برگردانده شده، نخستین کتابی است که از فلکی به چاپ رسیده است، و افزون بر متن اصلی که درباره‌ی تاریخ برده‌داری در آمریکاست، شامل پیشگفتاری است از مترجم درباره‌ی چگونگی ِ شکل‌گیری برده‌داری در تاریخ بشریت. در این کتاب تصویرهایی نیز همراه با شرح آنها در مورد برده‌داری و نتایج اجتماعی‌ ِ آن آمده است.