مصاحبه ای با من در سایت وازنا منتشر شد

گفت و گو از : حامد رحمتی و علی ثباتی

برای خواندن این گفت وگو نشانی زیر را کلیک کنید


www.vazna.com/article.aspx