نخستین کتاب درسی فارسی برای آلمانی‌زبان‌ها

نخستین کتاب درسی فارسی برای آلمانی‌زبان‌ها با معیار اروپایی جلد اول و جلد دوم تألیف: دکتر محمود فلکی و دکتر کارین افشار با انتشار جلد اول ِ نخستین کتاب درسی فارسی (2006) با معیار اروپایی برای آلمانی‌زبان‌ها، مطلبی در معرفی آن...

Read More