Kategorie: کتابهای نقد و تئوری ادبی

سلوک شعر

سلوک شعر   نقد وتئوری ِ شعر (254 صفحه) چاپ نخست: تهران، محیط، 1378 چاپ دوم: تهران، ماه و خورشید، 1396 این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعر است و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی مطرح می‌شوند. در این کتاب افزون...

Read More

نقطه‌ها

نقطه‌ها مجموعه‌ی مقاله‌ها (500 صفحه) چاپ نخست: 1375 آلمان، سنبله این کتاب دربرگیرنده‌ی بیش از چهل مقاله در پهنه‌ی نقد و تئوری ادبی و مسائل فرهنگی است که در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست شامل ِ مقاله‌هایی است که به...

Read More

نگاهی به شعر شاملو

نگاهی به شعر شاملو محمود فلکی چاپ نخست: 1379 (187 صفحه) تهران، مروارید در این کتاب به چگونگی ِ شکل‌گیری ِ عناصر و ساخت ِ شعر و رابطه‌ی آن با جهان معنا در شعر شاملو با نگاهی دیگر پرداخته می شود که در آن، مؤلفه‌های شعر شاملو،...

Read More

نگاهی به شعر نیما

نگاهی به شعر نیما چاپ نخست: 1373 (242 صفحه) تهران، مروارید در این کتاب جنبه‌های گوناگون ِ نوآوری در شعر نیمایوشیج، از جمله نوآوری در زبان ، بیان، آهنگ، تصویر و…، به طور گسترده بررسی می‌شود. افزون براین، ضمن ِ بررسی...

Read More

موسیقی در شعرِ سپید ِ فارسی

موسیقی در شعرِ سپید ِ فارسی ‏ چاپ نخست: 1368(آلمان، نوید)، 170 صفحه چاپ دوم: 1380 (تهران، نشر دیگر) چاپ سوم: 1385 (تهران، بازتاب نگار) این کتاب در نوع خود نخستین کتابی است که به طور مستقل به آهنگ در شعر سپید فارسی در ایران...

Read More

فتح اله بی نیاز و روایت داستان

  فتح اله بی نیاز و روایت داستان „اما بپردازيم به گروه دوم كه منتقدان ميانه ‏سال، سال مند و كهن سال را دربر می ‏گيرد. اين گروه بعضاً كارهاى خوبى عرضه کرده‏ اند، اما يا به‏ صورت كتاب مدون نشده‏ اند، يا اگر شده ‏اند،...

Read More

روایت داستان

روایت داستان تئوری‌های پایه‌ای ِ داستان نویسی (145 صفحه) چاپ نخست: 1382 چاپ دوم، تهران، نشر کلاغ، 1392 در این کتاب ابتدا تئوری‌های عمومی و پایه‌ای ِ ادبیات داستانی در پیوند با نظریات جدید و بحث و جدل‌های مربوط به آن‌ها مطرح شده...

Read More

بیگانگی در آثار کافکا

    بیگانگی در آثار کافکا (نوشته ی محمود فلکی) منتشر شد کتاب „بیگانگی در آثار کافکا و تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی“ در 164 صفحه (3200تومان) از سوی نشر ثالث منتشر شد. برای خواندن فهرست مطالب کتاب و پیشگفتار آن،...

Read More
Loading