فتح اله بی نیاز و روایت داستان


„اما بپردازيم به گروه دوم كه منتقدان ميانه ‏سال، سال مند و كهن سال را دربر می ‏گيرد. اين گروه بعضاً كارهاى خوبى عرضه کرده‏ اند، اما يا به‏ صورت كتاب مدون نشده‏ اند، يا اگر شده ‏اند، متاًسفانه ديده نشده ‏اند و مهجور مانده ‏اند. نگاهى بيندازيد به كتاب „روايت داستان“ نوشته محمود فلكى يا نظريه رمان و ويژگی ‏هاى رمان فارسى نوشته محمدرفيع محموديان يا در عرصه نقد مشخص، كتاب الهام یکتا موسوم به ازل تا ابد يا كتاب سايه ‏هاى روشن در داستان‏ هاى جلال نوشته جواد اسحاقيان يا نقدهاى پراكنده بهروز شيدا كه تعئين تراز كيفى و سطح علمى آن ها را به صاحب ‏نظران می ‏سپارم. نام ‏هاى اشخاص و كتاب ‏ها خيلى بيش تر از اين ها است. این ها را نماينده بقيه تلقى كنيد. پرسش اين‏ جا است چرا اين جستارها و نقدها ديده نشده‏ اند و هنوز هم ديده نمی ‏شوند؟ آيا غير از اين است كه اولاً نقد در جامعه ما به‏ طور كلى منزلت لازم را ندارد، ثانياً بعضى افراد كه تريبون‏ هائى در اختيار دارند، براى معرفى اين آثار رغبتى از خود نشان نمی ‏دهند؟ ممكن است مرا بدبين بدانيد. شايد هم باشم. من به اين يقين رسيده ‏ام كه به قول داستايفسكى ما انسان‏ ها براى رنج دادن يك ديگر به دنيا می ‏آئيم و درنهايت هم موجودات بدبخت و وحشت ناكى هستيم. بارزترين جلوه و نمود اين ايده‏ ها را در تنگ ‏نظریمان می ‏شود ديد. حسادت را ناديده می ‏گيرم و فقط روى تنگ ‏نظرى تأكيد می ‏كنم؛ امرى كه جدا از تمام كم بودها به صورت يكى از عامل ها و آفت ‏هاى اصلى ادبيات، به خصوص نقد ما درآمده است.

هزار و يك عامل فرهنگى، اجتماعى و سياسى در پائين ماندن نقد ما مؤثرند، اما همين تنگ ‏نظرى كه گاه به ‏تنهائى با آن ها برابرى می ‏كند، اجازه نمی ‏دهد نقد قوى، مقاله و جستار علمى در عرصه نظريه و نقد ادبى به اطلاع دوست داران اين رشته برسد. روى داستان يا مطلب تكرارى و ميان ‏مايه چند نقد نوشته می ‏شود، اما „روايت داستان“ محمود فلكى (كه در عمرم او را نديده و صدايش را نشينده‏ ام) يا كار ارزش مند نظريه رمان و ويژگی ‏هاى رمان فارسى محموديان (كه او را هم هرگز نديده ‏ام) چنان مهجور می ‏مانند كه گوئى اصلاً چاپ نشده ‏اند. „

فتح اله بی نیاز

نافه، و سایت آینه ها

 

برای آگاهی بیشتر از کتاب „روایت داستان“ (تئوری های پایه یی داستان نویسی) لینک زیر را کلیک کنید!

http://www.m-falaki.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2011-08-13-10-16-56&catid=42:2010-12-03-18-56-34&Itemid=61