Kategorie: کتابهای داستان

مرگ دیگر کارولا

  رُمانِ مرگ دیگر کارولا از محمود فلکی به فارسی منتشر شد (نوامبر2010) ناشر: Sujet Verlag بها: 10...

Read More

داستانهای غریب غربت

داستان های غریب غربت (مجموعه داستان) نروژ، آفتاب، 2017 / 1396 این مجموعه در سه بخش تنظیم شده: بخش نخست، داستان هایی که به فارسی نوشته شده؛ بخش دوم، داستان هایی که به آلمانی نوشته و آنها را به فارسی برگردانده و باز نویسی کرده ام....

Read More

رُمان سایه ها در ایران منتشر شد

رمان „سایه ها“ نوشته ی محمود فلکی سرانجام پس از حدود بیست سال انتظار مجوز انتشار گرفت و با عنوان „وقتِ سایه ها“ توسظ نشر ثالث در تهران منتشر شد (مرداد 1393). این رمان پیشتر در آلمان به فارسی و همچنین به...

Read More

سایه ها

سایه‌ها (رُمان، 203 صفحه) از: محمود فلکی چاپ نخست: 1376 چاپ دوم: 1386 آلمان، آوا چاپ سوم: 1393 تهران، نشر ثالث با عنوان: وقت سایه ها   این رُمان، داستانِ فروپاشی یک خانواده‌ی خرده‌مالک در یکی از روستاهای شمال ِ ایران...

Read More

داستان های غربت

  داستان های غربت ‏(گردآوری و تدوین) داستان‌های کوتاه از نویسندگان مختلف (166 صفحه) چاپ نخست: 1371 آمریکا، کتاب پر این کتاب نخستین مجموعه از داستان‌های برگزیده از نویسندگان مهاجر است که توسط فلکی گردآوری و تدوین شده و شامل یک...

Read More

خیابان طولانی

خیابان طولانی داستان‌های کوتاه (105 صفحه) چاپ نخست: 1371 سوئد، باران این کتاب شامل 14 داستان کوتاه و طرح است که در دو بخش آمده است. بخش نخست آن در پیوند با زندگی و تجربه‌ در مهاجرت یا غربت است. ترجمه‌ی آلمانی‌ ِ یکی از...

Read More

پرواز در چاه

پرواز در چاه داستان‌های کوتاه (100 صفحه) چاپ نخست: 1366 آلمان، نوید   این کتاب نخستین مجموعه داستانِ فلکی است که شامل پنج داستان کوتاه است: „پرواز در چاه“، „درد“، „اعلامیه در جزیره‌ی مدفون“ ،...

Read More
Loading