رمان „سایه ها“ نوشته ی محمود فلکی سرانجام پس از حدود بیست سال انتظار مجوز انتشار گرفت و با عنوان „وقتِ سایه ها“ توسظ نشر ثالث در تهران منتشر شد (مرداد 1393). این رمان پیشتر در آلمان به فارسی و همچنین به آلمانی (به ترجمه ی بهزاد عباسی) منتشر شده بود

برای آگاهی بیشتر از این رمان، لینک زیر را کلیک کنید

سایه ها