Kategorie: کتابهای شعر

آخرین کتاب شعر

  آخرین کتاب شعر   مجموعه شعر (شعرهای1378- 1372)، 156 صفحه چاپ نخست: 1378 آلمان، سوژه بخش نخستِ این دفتر شامل پنجاه شعر است که تازه‌ترین تجربه‌های شعری شاعر را در شکل و مضمون نشان می‌دهند. بخش دوم مجموعه‌ای از ترانک‌های...

Read More

بر بال لحظه‌ها

بر بال لحظه‌ها     گزیده شعرها (تا 1370) با صدای شاعر همراه با تار حسین مزینی سیدنی – 1370   صدا: بخش اول صدا: بخش...

Read More

واژگان تاریک

واژگان تاریک مجموعه شعر (شعرهای 1371- 1367)، 135 صفحه چاپ نخست: 1373 تهران، صدا استقلالِ زبانیِ شاعر با این دفتر، که بیش از چهل شعر را دربرمی‌گیرد، آغاز می‌شود. فضای شعرها و حرکت‌های تصویری در آنها تازگی ِ ویژه‌ی خود را دارند....

Read More

پرسه در رؤیا

پرسه در رؤیا نوار شعر گزینه شعرها ( تا 1995 ) با صدای شاعر هامبورگ – نشرپویا ، 1995 برای شنیدن شعرها نشانه های زیر را کلیک کنید! صدا: بخش اول صدا: بخش...

Read More

زمزمه‌های گُم

زمزمه‌های گُم مجموعه شعر، 73 صفحه چاپ نخست: 1369 آلمان، نوید این دفتر حاصل سال‌ها تجربه در پهنه‌ی ترانک (شعر کوتاه) است که در سه بخشِ „عاشقانه‌ها“، „غریبانه‌ها“ و „گمانه‌ها“ به چاپ رسیده است....

Read More

انسان، آرزوی برنیامده

انسان، آرزوی برنیامده مجموعه شعر (شعرهای 1365- 1361)، 137 صفحه چاپ نخست: 1366 آلمان، انتشارات سرو این کتاب شامل 35 شعر است. در این دفتر، افزون بر شعرهای نو، چند مثنوی و رباعی نیز چاپ شده است. نمونه شعر(یک رُباعی): آزادگی ِ...

Read More

داس برپیکر گندم

  داس بر پیکر گندم مجموعه شعر (شعرهای 1358- 1352)،73 صفحه چاپ نخست: 1359 تهران، نشر گارسه این کتاب نخستین مجموعه شعرِ فلکی است که 39 شعر را دربرمی‌گیرد. با توجه به فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب ، شعرهای این دفتر عمدتن فضایی...

Read More

Klang aus Ferne und Felsen

      مجموعه شعر تازه ای  به زبان آلمانی این مجموعه با چند طرح از گرافیست ارمنی ماریتا آرمنا ، از سوی Sujet Verlag نوامبر 2008، در آلمان منتشر...

Read More

داس برپیکر گندم

داس بر پیکر گندم مجموعه شعر (شعرهای 1358- 1352)،73 صفحه چاپ نخست: 1359 تهران، نشر گارسه این کتاب نخستین مجموعه شعرِ فلکی است که 39 شعر را دربرمی‌گیرد. با توجه به فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب ، شعرهای این دفتر عمدتن فضایی سیاسی...

Read More

Klang aus Ferne und Felsen

  مجموعه شعر تازه ای  به زبان آلمانی این مجموعه با چند طرح از گرافیست ارمنی ماریتا آرمنا ، از سوی Sujet Verlag نوامبر 2008، در آلمان منتشر...

Read More
Loading