پرسه در رؤیا

نوار شعر

گزینه شعرها ( تا 1995 ) با صدای شاعر

هامبورگ – نشرپویا ، 1995


برای شنیدن شعرها نشانه های زیر را کلیک کنید!


صدا: بخش اول

صدا: بخش دوم