زمزمه‌های گُم

مجموعه شعر، 73 صفحه
چاپ نخست: 1369

آلمان، نوید


این دفتر حاصل سال‌ها تجربه در پهنه‌ی ترانک (شعر کوتاه) است که در سه بخشِ „عاشقانه‌ها“، „غریبانه‌ها“ و „گمانه‌ها“ به چاپ رسیده است.


چند نمونه ترانک از بخش „عاشقانه‌ها“:

1

تنها عشق می‌تواند

جرم ِ جهان را بشوید.

کجاست عشق؟


2

با صدای باد

عریان شد درخت.

عاشق بود مگر درخت؟

 

 

 

 


 

 

3

به نیم‌شب

صدای خنده‌ات می‌آمد.

پنجره را گشودم:

برف می‌بارید.

 

4

در جستجوی تو

خود را یافتم

هنگام که پیدایت کردم

گم شدم.

 

5

در پی‌ات به خیابان دویدم

رفته بودی.

سایه‌ات را از پیاده‌رو جمع کردم

و به خانه آوردم.

 

6

نوروز امسال

دیوار اتاقم را

به رنگ چشمانت خواهم کرد.

 

7

هنگام که رفتی

ستاره‌ای

قلبش را با من درمیان گذاشت؛

همان ستاره که یک شب

برهنه خوابید با ما.

 

8

خیال تو

برهنه‌ام می‌کند.

————-

 

چند نمونه ترانک از بخش „غریبانه‌ها“:

1

پرنده‌ای می‌گذرد

ماه می‌ماند از رفتن

همچون من.

مگر غریب است ماه؟

 

2

خاطره‌هایم را

تعمیر می‌کنم

روزهایم را

تا می‌کنم

و در جیب ِ فردا

پنهان می کنم:

فرصت ِ غریبی ست

غربت !

 

3

در غربت

پنجره‌ها

رو به غروب

باز می شوند.

 

4

نگاهم می‌کند

نگاهش می‌کنم

در وسط ِ سطر ِ نگاهمان

آه می‌روید

————–

 

چند نمونه ترانک از بخش „گمانه ها „:

1

ماه از گیسوی اقاقی بالا رفت

صدای بال پرنده‌ای

اناری را شکافت

و قطاری صوت کشید:

آه … زندگی!

 

2

دیشب

وقتی به مجسمه‌ای فکر کردم

که شب‌ها

در پارک می‌خوابد،

تصویر من

بر شیشه‌ی پنجره‌ی اتاقم

لرزید.

 

3

و ناگاه

چراغی شب را زدود:

عطر شکوفه‌های نارنج

پیدا بود.

 

4

سکوت را می‌آویزم بر ماه

روان می‌شود رؤیا

و جهان، ناپدید.

 

5

گُلی به رنگ ِ آه

پشت ِ رؤیایم رویید

باد آمد

مرا بویید.

 

6

آنکه پیروز می‌شود

تمام می‌شود

آنکه می‌بازد

آغاز می‌شود.

معرفی کتاب زمزمه‌های گم

سهراب مازندرانی