بر بال لحظه‌ها

 

 

گزیده شعرها (تا 1370) با صدای شاعر

همراه با تار حسین مزینی

سیدنی – 1370

 

صدا: بخش اول

صدا: بخش دوم