برای خواندنِ گزارش شعرخوانی و گفت و شنودِ محمود فلکی در انجمن فرهنگی افغان های شهر هامبورگ، نشانی زیر را کلیک کنید

گزارش از: ع. واسع بهادری

http://www.kabulnath.de/Sal-e-Nohum/Shoumare_191/gozaresh.html