برنامه تلویزیونی „چهره ها“ این بار با من گفتگویی داشت درباره ی زندگی ام در ایران و آلمان. در لینک زیر می توانید آن را ببینید و بشنوید

 

چهره‌ها | فصل سوم | محمود فلکی