نقد شهرنوش پارسی پور

بر رُمان

مرگ دیگر کارولا

برای خواندن این نقد در رادیو زمانه لطفن اینجا را کلیک کنید