گزین‌گویه‌ها

 

 

  

 

انسان آن‌چه را که هست یا گمان می‌کند که هست، „هستی“ می‌نامد، و آن‌چه را که نیست یا نمی‌داند که هست، „نیستی“. براستی خود‌پسندیِ آدمی را پایانی نیست: چگونه می‌توان آن‌چه را که نیست بر „نیستی“‌اش آگاه بود؟

 

 

 

  

  کسی که در نوشته‌ها یا گفته‌هایش مدام از این و آن نام می‌برد یا نقل قول می‌آورد، یا از بیان عقیده‌ی خود می‌هراسد و می‌خواهد پشت دیگران پنهان شود یا اینکه اصلن عقیده‌ای ندارد.

 

 

 

  

 ☻همه‌چیزِ جهان را مبتذل یا زشت دیدن ، نشانه‌ی ضعف است که به شکل گلایه خود را نشان می‌هد.

 

 

 

  

درس اخلاقی ِ همه‌ی ناتوانان چنین است: „وقتی نمی توانی بر چیزی یا کسی غلبه کنی، به‌وسیله‌ی زبان آن را بی‌اعتبار کن!“

 

 

 

  

 ☻گفته می‌شود: „خواستن توانستن است.“ اما در آن میانه چیزی گم شده‌است. بین خواستن و توانستن، “ کردن“ غایب است.

 

 

 

  

 ☻قهرمان در جایی ساخته می‌شود که اندیشه هنوز در دوران کودکی ِ خود سیر می‌کند. کودکان عاشق قهرمانان‌اند.

 

 

 

 

  ☻قهرمان همیشه با شهامتِ مُردن سنجیده می‌شود. اما قهرمانِ واقعی کسی است که شهامت زیستن دارد، یعنی مرگ را شکست می‌دهد.

 

 

 

 

  ☻به صداقت کسی شک کن که مدعی ‌است هرگز دروغ نمی‌گوید.

 

 

  

  „همسر“ از آن واژه‌های خررنگ‌کنی است که „روشنفکرِ ِ“ بی‌همسری آن را اختراع کرده‌است. مگر می‌شود دو „سر“ در جهان یافت که مانند هم باشند؟
– بله، می‌شود:“سران ِ جهان“

 

 

 

  

 

„حماقت“، نان ِ „قدرت“ است که آن را توده‌ی مردم می‌پزد.